Lead Scheduling Major Turnarounds bij Shell

De Shell site in Moerdijk verwerkt nafta, gasolie en lpg uit raffinaderijen tot basischemicaliën voor de kunststoffenindustrie, zoals monomeren. De verwerkingscapaciteit bedraagt 4.500 kton/jaar. (bron: Wikipedia)

Advando is in 2011 gevraagd de rol van Lead Scheduler in te vullen voor de major Turnaround van 2013 op de MLO fabriek (Moerdijk Lower Olefins, deze installatie omvat een etheenfabriek en een stoomkraker) en vervolgens ook voor de major Turnaround van 2016 op de MSPO 1 fabriek (Styreenmonomeer en Propeenoxidefabrieken). Voor beide Turnarounds betekende dit dat hiervoor een integraal Spec-Spec schedule (P20, P50 en P80) is gemaakt binnen Primavera P6.

Artikel informatie

Leestijd

[rt_reading_time label="" postfix="minuten" postfix_singular="minuut"]

Onderwerp

Meer artikelen

Goed artikel? Wellicht zijn de volgende artikelen ook interessant voor u.