Lead Scheduling bij Site Turnaround 2014 Zeeland Refinery

Zeeland Refinery, voorheen Total Vlissingen, is een aardolieraffinaderij in Vlissingen-Oost. De raffinaderij ging in productie in 1973 en heeft sindsdien tal van uitbreidingen gekend. In de raffinaderij wordt ongeveer 7.000 kton ruwe aardolie per jaar verwerkt, alsmede 2.500 kton zware stookolie die van andere raffinaderijen afkomstig is. De producten zijn: benzine, stookolie, straalvliegtuigbrandstof, lpg, smeeroliegrondstoffen, oplosmiddelen, kerosine, benzeen, xyleen en zwavel. (bron: Wikipedia)

Advando werd in 2013 door Zeeland Refinery (ZR) gevraagd om de bestaande Turnaround scheduling methodiek te inventariseren en op basis hiervan een Plan van Aanpak te maken voor de Site Turnaround van 2014. Vervolgens is dit Plan door Advando in de praktijk doorgevoed door het invullen van de Leadscheduling rol voor en tijdens deze Turnaround.

Dit hield in dat Advando de volledige inrichting van de software (Primavera P6) heeft uitgevoerd, op een zodanige manier dat er 1 overall integraal Turnaround schedule (SD/SU) was waarbinnen de drie Maincontractors ieder hun eigen (multidisciplinaire) deel konden samenstellen en er daarnaast ook nog een relatie was naar de centrale werkvoorbereidings software.

Artikel informatie

Leestijd

[rt_reading_time label="" postfix="minuten" postfix_singular="minuut"]

Onderwerp

Meer artikelen

Goed artikel? Wellicht zijn de volgende artikelen ook interessant voor u.