Implementatie Primavera & Turnaround Scheduling bij Yara Sluiskil

Yara Sluiskil is sinds 1929 gelegen aan het kanaal van Gent naar Terneuzen, een belangrijke doorgang aan diep vaarwater. Op de site in Sluiskil staan de grootste ammoniak- en nitraatmeststoffenfabrieken van Yara en in Europa met drie ammoniakfabrieken, vier CO2-fabrieken, twee salpeterzuurfabrieken, twee ureumfabrieken (één prill- en één granulatiefabriek) en twee nitraatgranulatiefabrieken. 

Yara zet energie, natuurlijke mineralen en stikstof om in een groot scala aan gewasvoedingsproducten en industriële toepassingen. Het bedrijf is wereldleider in ammoniak, nitraten en speciale meststoffen. (bron:https://www.yara.nl/)

Advando is in 2017 door Yara Sluiskil gevraagd om te adviseren in Turnaround scheduling processen. Voor de Sluiskil site is Primavera geïmplementeerd als Turnaround scheduling software. Bij deze implementatie hoort een op maat gemaakte Primavera training, in voorbereiding op de aanstaande Turnaround. 
Aanvullend heeft Advando ook het Turnaround schedule voor haar rekening genomen. 

Artikel informatie

Leestijd

[rt_reading_time label="" postfix="minuten" postfix_singular="minuut"]

Onderwerp

Meer artikelen

Goed artikel? Wellicht zijn de volgende artikelen ook interessant voor u.