Lead Scheduling bij Site Turnaround 2016 Neste

Neste, op de Maasvlakte, is de grootste hernieuwbare biobrandstoffabriek van Europa welke in september 2011 is opgestart. Advando is in 2014 door Neste Oil benaderd voor het vervullen van de Lead Scheduler rol voor hun site Turnaround in het voorjaar van 2016. Dit was de eerste Site Turnaround sinds het bestaan van de Neste Oil […]

Turnaround Management Advies & Support AkzoNobel

AkzoNobel Industrial Chemicals in Rotterdam is een belangrijke producent van chloor, natronloog, bleekloog en waterstof en heeft een productiecapaciteit van ruim 600.000 ton chloor per jaar. In 2014 is Advando gevraagd door AkzoNobel in Rotterdam om hen te adviseren en te ondersteunen bij het verbeteren en optimaliseren van de bestaande Planning & Scheduling processen voor hun Turnarounds. Hiervoor […]

Implementatie Primavera & Turnaround Scheduling bij Yara Sluiskil

Yara Sluiskil is sinds 1929 gelegen aan het kanaal van Gent naar Terneuzen, een belangrijke doorgang aan diep vaarwater. Op de site in Sluiskil staan de grootste ammoniak- en nitraatmeststoffenfabrieken van Yara en in Europa met drie ammoniakfabrieken, vier CO2-fabrieken, twee salpeterzuurfabrieken, twee ureumfabrieken (één prill- en één granulatiefabriek) en twee nitraatgranulatiefabrieken.  Yara zet energie, natuurlijke […]

Implementatie Primavera & Projectmatige aanpak Turnaround Scheduling Dow Benelux

Dow Terneuzen is de op één na grootste productielocatie van The Dow Chemical Company in de wereld en de grootste vestiging van Dow in de Benelux. De naftakrakers vormen het hart van de vestiging. Hier worden de grondstoffen nafta en lpg omgezet in ethyleen, propyleen, butadieen en benzeen. Dit zijn de belangrijkste bouwstenen voor veel […]